Muu

Toodete pakkimisel on vaja teada, missugused on pakkimismasinale vastava pakkematerjali tehnilised parameetrid.
Jagame meelsasti oma kogemusi nii pakkemasinate kui ka neile sobivate pakkematerjalide kohta.
Võime anda nõu sobiva pakkemasina leidmiseks.

Näide lihtsa poolautomaatse masina tööst, mille käigus pakitakse kilesse kartongkarbis tooteid: